Zawody otwarcia Ligi MOZN

Kluszkowce 17.12.2016. Zawody Otwarcia MOZN

V miejsce Mikołaj Tusiewic